ต้นกำเนิดซาลาเปา Salapao Origins
  • 11 December 2018
  • 1,632
  • 0
ต้นกำเนิดซาลาเปา Salapao Origins    ซาลาเปา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "ชื่อขนมชนิดหนึ่งข...
อ่านต่อ